PROTEKTA

SecuriDab NG

Zaštita bankomata bojanjem novca

Izvlačenje bankomata, krađa kazeta, prepad i provala su među najčešćim metodama napada na bankomate. Prednosti su jasne: operacija je jednostavna i nudi visoki plijen.

Radi toga je 3SI razvio SecuriDab NG, elektronski sustav zaštite koji boji novčanice u bankomatu u slučaju napada.

U SLUČAJU NAPADA

• SecuriDab NG automatski detektira seriju naislnih udara i pomaka.

• Na prvi pomak, SecuriDab NG se uključuje u alarmni način rada.

• Na drugi pomak, SecuriDab NG ispušta tintu na novčanice svih kazeta.

SIGURNOSNE PREDNOSTI

• SecuriDab NG boji novčanice u slučaju čupanja bankomata, provae, nasilnog otvaranja ili krađe kazeta.

• SecuriDab NG povećava sigurnost zaposlenika i klijenata kao i njihov osjećaj sigurnosti.

• SecuriDab NG je potpuno integriran u bankomat i neprimjtan je i od klijenata i kriminalaca.

• Kako bi se pojačao demotivirajući efekt SecuriDab NG, moguće je dodati DNA marker u tintu(opcija)

• SecuriDab NG se može povezati sa postojećim alarmom (opcija)

• Svaka SecuriDab NG ATM kazeta se identificira putem upozoravajuće naljepnice.

PREDNOSTI U KORIŠTENJU

• SecuriDab NG se jednostavno postavlja u postojeće kazeta

• SecuriDab NG radi automatsky

• SecuriDab NG se može koristiti u svim tipovima bankomata, uključujući i modele sa isplatom novca